banner1
banner2
banner3

önüm

Productshli önümlerimiz aýratyn we durnukly.

Has giňişleýin gör

biz hakda

Medisina-estetiki enjamlaryň obeer şary.

takmynan 15 töweregi

näme edýäris

ZHZY XI'an Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd. lukmançylyk-estetiki enjamlary öndürýän obeer şarydyr.IPL, Radio-quygylyk, Diod lazeri, Co2 lazer, Nd-yag lazer we HIFU, kawitasiýa tehnologiýa önümlerini dizaýn etmekde we ösdürmekde meşhurdyr.ZHZY Lazeriň bu bazarda 15 ýyldan gowrak wagty bar.Productshli önümlerimiz aýratyn we durnukly.

OEM we ODM taslamasyny kabul edýäris, R&D toparymyzda OEM we ODM üçin 100-den gowrak ýagdaý bar.ZHZY Si'an Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd-ni işiňiziň bir bölegi hökmünde alyň, müşderileriňize owadanlygyny ýokarlandyrmak we howpsuz, öňünden aýdyp boljak we täsirli bejergiler bilen durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin ylham berip we güýçlendirip bilersiňiz.

Has giňişleýin gör
Inquriy

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag

Işewürlik

ZHZY lazeri, bütin dünýäde meşhur salon we SPA eýesi ýa-da distribýutor gözleýär.

 • 15+ 15+

  Yearsyl tejribesi

 • 100+ 100+

  OEM we ODM ýagdaýlary

 • 30 30

  Günler şertsiz gaýdyp gelýär

 • 2 2

  Yearyl kepilligi

habarlar

Kompaniýanyň häzirki işlerine düşüniň we pudagyň ugurlaryna üns beriň

ZHZY-dan haýsy marketing goldawyny alyp bilersiňiz?

ZHZY-dan haýsy marketing goldawyny alyp bilersiňiz?

Marketingiň artykmaçlyklary hakykatdanam gaty uzyn, işiňiz üçin iň uly girdeji tapmagyňyzy goldaýarys.Işiňizde täsirli marketing ulanmaýan bolsaňyz, uly mümkinçiliklerden we köp girdejilerden mahrum bolarsyňyz.

täjirçilik şok tolkun ultrases terapiýasy agyryny ýeňilleşdirmek ...

Şok tolkun bejergisi agyryny bejermegiň innowasion usulydyr, bejergisi hirurgiki däl we invaziv däl ...
Has giňişleýin gör

2023 EMSface EMSlim ýüzi EM RF gözellik siňdiriji maşyn ...

EMSFACE EMSFACE näme, ýüz bejergisinde öwrülişik.Sinhronlaşdyrylan RF we HI-ni çykarmak bilen ...
Has giňişleýin gör